Skapa bra upplevelser...

…är svårt! men vi är övertygade om att rätt upplevelse på rätt plats är värd tusen möten!    

Åtråvärt

Med människan i fokus utvecklar vi tillsammans med er interaktiva digitala upplevelser som löser era problem!

Mätbart

Vi tar tillsammans med er fram key performance indicators för att mäta effekten av de lösningar som vi utvecklar!

Genomförbart

Med den senaste teknologin inom realtidsgrafik utvecklar vi interaktiva digitala upplevelser med en hög flexibilitet och kvalité.

“I samband med utvecklingen av vår nya plattform för gruvindustrin har vi tillsammans med BolArc tagit fram en applikation som kan användas både internt för workshops och för externa säljmöten. Samarbetet har fungerat utmärkt och vi är väldigt nöjda med resultatet.”
Jan Nyqvist
ABB Mining
Interaktiva digitala upplevelser

En upplevelse är värd tusen möten!

För oss på BoldArc är människan viktigast eftersom vi vet att innovation och insikter händer när människor gör saker tillsammans. Det gäller både i utveckling och användande av nya produkter/tjänster. Genom att konsekvent lyssna på människor levererar BoldArc interaktiva digitala upplevelser. Vilket löser verkliga problem som bygger trygghet, trovärdighet och värde!

Vi vet att rätt upplevelse på rätt plats är värd mer än tusen möten och vi är övertygade om att våra interaktiva digitala upplevelser kan skapa fler positiva möten och ökat engagemang!

Kontakta och följ oss på social media.

TILLSAMMANS SKAPAr vi OTROLIGA UPPLEVELSER!