Adding an extra dimension

BoldArc erbjuder en extra dimension, både bokstavligt och bildligt talat. BoldArc’s produkter bygger på de fyra grundpelarna hög kvalitet, rumsuppfattning, interaktiv upplevelse samt visuella och auditiva effekter. Med produkter i framkant vänder sig BoldArc till kunder som vill ligga i framkant. Våra kunder har påbörjat en digitaliseringsprocess där de inser värdet i hur immersiv storytelling kan användas som en del av denna process.

BoldArc erbjuder både generiska och skräddarsydda B2B-applikationer. Våra applikationer består av miljöer som är baserade på realtidsteknologi. Realtidsmiljöerna kan upplevas på platt skärm, i Virtual Reality och i Augmented Reality. I våra applikationer genereras även bilder - i 2D och i 360 - med en knapptryckning, och filmer - i 2D och i 360 - kan med enkelhet produceras från samma applikation vilket gör vårt erbjudande mycket kostnadseffektivt.

  • Stärk ert varumärke genom att visa att ni är ett företag som ligger i framkant

  • Öka intäkterna med uppslukande upplevelser och förstärkta säljverktyg

  • Reducera kostnader med hjälp av effektiviserade processer och förbättrade beslutsunderlag

Hör av er till oss så tar vi steget in i framtiden tillsammans!

*required field