Värdegrund

 

Våra fyra kärnvärden genomsyrar allt vi gör, det är VAD vi är, VILKA vi är och vad vi STÅR FÖR.
 

Hållbart

Att göra gott medan du gör affärer. Vi bidrar till en positiv social utveckling, först och främst genom att alltid utvärdera vår egen organisation och arbeta på ett hållbart sätt, detta återspeglar sig även hos våra kunder och partners.

 

För oss är,
– hållbart arbete – balans mellan arbetstid, arbetsbelastning och livet.
– hållbara relationer, både inom och utanför organisationen – att inspirera och inspireras att ha en helhetssyn över alla områden inom organisation.
– hållbara produkter och tjänster – resultatet av att arbeta iterativt och kollaborativt, ständigt förbättra och upprätthålla en hög kvalitet som tar hänsyn till både kunder och samhället.

 

Inkluderande

Vi är alla lika – våra Rockstars, styrelseledamöter, kunder, partners och andra intressenter, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religiös tillhörighet etc.
Vi jobbar ständigt för att göra en mansdominerad teknikintensiv industri mer jämlik. Inkluderande betyder också tvåvägskommunikation på alla nivåer och att berätta vår historia såväl som att lyssna till er, så hör av er till oss så tar vi steget in i framtiden tillsammans!

 
 

 

Utvecklande

En upplevelse bortom teknisk utveckling. Vi lyssnar, lär och delar! Utveckling på alla nivåer uppstår när det finns en jämlik tvåvägskommunikation oavsett de individer eller organisationer som är involverade, när du är medveten om att förändring är det enda konstanta och har förtroendet att alltid skapa i nuet. Detta ger oss Kontinuerlig Förbättring – idag, imorgon och i framtiden.

 

Rockstars

Kanske lite udda i sammanhanget, men för oss är detta ett viktigt kärnvärde som vi tar på största allvar. Vi vill ta positionen som Rockstars i VR och AR-världen. Vad betyder det att vara en rockstar?
För oss betyder det att vi är en känd aktör på marknaden med stark integritet som vågar stå ut och vågar gå vår egen väg, och det betyder att våra drömmare, “doers” och de med de extraordinära idéerna ges möjligheten att utvecklas och att vara sin egen unika rockstar.