SynerLeapSpringboard

SynerLeap springboard event

Springboard är ett event för startups som en del av ABBs startupaccelerator SynerLeap. Eventet var en möjligheter för en del företag att visa upp hur långt de kommit i utvecklingen och att pitcha sina idéer. Eventet inleddes av Peter Löfgren som höll en introduktion av ABB och Synerleap där vi fick även höra från deras globala partners. SynerLeap bjöd sedan upp tre startupföretag åt gången i två snabba och intressanta småpaneler. Där kunde de berätta om sin nuvarande situation samt de bra och mindre bra aspekterna av sina sambarbeten med ABB och SynerLeap. Efter småpanelerna så kände vi att vi fått en transparent helhetsbild och bra intryck av SynerLeap som accelerator.

BoldArc fick även under dagen ta del av SynerLeap och ABBs version av Dragons Den. Sex företag hade valts ut att pitcha till en panel av beslutsfattare inom ABB. Varje företag hade i förväg fått en viss mall och tidsram att hålla sig till. Efteråt så hade panelen möjlighet att under en begränsad tid att ifrågasätta och ställa följdfrågor kring startupföretagens upplägg. Vi kunde se att det fanns en stor variation i de företagen som stod på scenen. Allt ifrån mjukvaruföretag till teknologi, tillverkning och forskning. Alla företagen hade sin unika vinkling på vart de såg att deras specifika lösning passade in. Vissa hade som mål att sammabeta med specifika enheter inom ABB medan andra såg sina lösningar som mer generella och appliceras även utanför ABB.

På plats från BoldArc var Marcus Fröberg, Jyrki Salmela och Dan Gemvall som under dagen deltog aktivt i diskussioner och möten. Tack vare att vi var på plats så kunde vi via Martin Olausson på Synerleap få kontakt med rätt personer för att diskutera idéer och samarbeten. BoldArc ser fram emot att följa upp på de möjligheterna som skapades under dagen med ABB och SynerLeap under de kommande veckorna.

 

Share this post

Kontakta och följ oss på social media!

Vi är redo att Börja samarbeta redan idag!