Uppkomst

Den teknologiska utvecklingen har nått en punkt där realtidsupplevelser och VR (Virtual Reality) inte längre är en futuristisk vision – framtiden och tekniken finns här idag och utmaningen ligger i att hitta relevanta och lönsamma verktyg som matchar den specifika organisationen. Utifrån dessa förutsättningar har ett embryo för en ny verksamhet växt fram. Startsignalen var när vi fick en förfrågan att använda vår befintliga kompetens och erfarenhet inom spelutveckling för att skapa visualiseringar av fastighetsobjekt i VR. Tanken är att presumtiva bostadsköpare ska kunna besöka hus, som inte producerats ännu, helt omsvepta i den virtuella miljön.

Möjligheten att få vara en pionjär i kombination med att vi besitter en kompetens som gör oss konkurrenskraftiga på marknaden ledde fram till beslutet att starta en verksamhet inom detta segment. Vi är helt övertygade om att BoldArc kan etablera en lönsam verksamhet och nå en stark position på marknaden. Det finns en nyfikenhet och ett driv i att vara med på denna resa när marknaden för realtidsupplevelser och VR-produkter nu på allvar börjar ta fart. Detta ger oss en komparativ fördel gentemot de konkurrenter som har sitt ursprung inom exempelvis arkitekt- och konstruktörsbranschen.

Realtidsteknik

Efter många år av tv- och dataspelsutveckling är det naturligt för oss att arbeta med realtidsmotorer.

 

Våra kunskaper gör att vi med omsorg kan välja den realtidsmotor som maximerar upplevelsen. Målsättningen är att ständigt utöka utbudet av alternativ som erbjuds för variation av egenskaper och utseende i den virtuella miljön, samtidigt som vi arbetar för att göra upplevelsen allt mer realistisk.

Gamification

Ett vanligt begrepp inom tv- och dataspelsutveckling är “gamification”. Genom att använda oss av det konceptet i vår utveckling av realtidsupplevelser, tar vi begreppet “gamification” till en helt ny nivå. Då vi använder realtidsmotorer, även kallat spelmotorer, i utvecklingen av våra realtidsupplevelser tar vi upplevelsen från statisk till interaktiv och ett högkvalitativt slutresultat är uppnått. Med andra ord utgör konceptet “gamification” en viktig del i vår dagliga verksamhet.